Zastupování klientů před soudy

Sepisování smluv

smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů

Vymáhání pohledávek

soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora

Advokátní úschovy peněz a listin

úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu

Rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného

rozvody manželství zajišťujeme kompletně včetně podání všech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manželů