Dobrý den,

dovolte mi Vás přivítat na stránkách naší advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru právních služeb, a to zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Jelikož si vážíme času našich klientů, tak již zde si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme právní služby v oblasti práva trestního.

Advokátní kancelář poskytuje již od roku 2011 právní služby formou konzultací, přípravy a sepisování smluv, právních rozborů, podání či ostatních listin právního charakteru, zastupování při jednáních s obchodními partnery či protistranou klienta, v řízení před obecnými či rozhodčími soudy, orgány státní správy a samosprávy a dalšími orgány a institucemi.

Naším cílem je poskytovat klientům právní služby kvalitně, na profesionální úrovni a s individuálním přístupem k potřebě klienta.